Doa untuk Memperoleh kemudahan Rizki .

Bismillâhir
Rahmânir Rahîm

Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Allâhumma inna dzunûbî lam yabqa illâ rajâu
‘afwika, wa qad qaddamtu alatal hirmâni bayna yadayya fa-as-aluka mâlâ
astahiqquhu, wa ad’ûka mâlâ astawjibuhu, wa atadharra’u ilayka mâlâ
asta’hiluhu, wa lam yakhfa ‘alayka hâlî wa in khafiya ‘alan nâsi kunhu
ma’rifati amrî.
Allâhumma in kâna rizqî fis samâi fa-ahbith-hu, wa in kâna fil ardhi
fa-azhhirhu, wa in kâna ba’îdan faqarribhu wa in kâna qarîban
fayassirhu, wa in kâna qalîlan fakatstsirhu, wa bâriklî fîhi.

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku tak akan kekal
kecuali harapan akan ampunan-Mu. Telah Aku hadapkan di depanku suatu
penghalang, lalu aku memohon kepada-Mu sesuatu yang tak layak bagiku
untuk Kau perkenankan, berdoa kepada-Mu sesuatu yang tak layak bagiku
untuk Kau iijabahi, dan merendahkan diri kepada-Mu dengan sesuatu yang
tak layak di hadapan-Mu. Namun bagi-Mu tidak tersembunyi keadaanku
walaupun tersembunyi bagi manusia untuk mengetahui persoalanku yang
sebenarnya. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit turunkan, jika ada di
bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika dekat mudahkan, jika sedikit
perbanyaklah, dan berkahi aku di dalamnya.
(Mafâtihul Jinân,
kunci-kunci surga, hlm 471).

Tek arab doa ini bisa dicopi dari Milis “Keluarga
bahagia” atau milis “Shalat-doa” berikut ini.

Wassalam
Syamsuri Rifai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s