Updates from September, 2012 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • blistyo 10:46 pm on September 28, 2012 Permalink | Reply
  Tags: , , Qiyamullall, ,   

  Mengawali Qiyamullall dan Tahajjud Dengan al-Quran dan Doa. 

  Bagaimana Rasulullah saw. menjalankan amalan qiyamullail?
  Pertama, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, “Rasulullah saw. tidur hingga pertengahan malam, atau beberapa saar sebelum penenganan malam, atau beberapa saat sesudah pertengahan malam. Beliau bangun, lalu mengusap rasa kantuk dari wajah beliau dengan tangan, lalu membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran.” (HR. Muslim )
  Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., ia pernah menginap bersama Nabi saw. pada suatu malam, lalu beliau bangun di akhir malam kemudian berdiri dan melihat ke langit lalu membaca ayat ini dalam surat Ali Imran:

  lnna fii khalqlssamaawaati wal-ardhi wakhtilaafillaili wannahaari la’aayaatil liuil albaab. Alladziina yadzkuuruunaallaaha qiyaamaw waqu’uudaw wa’alaa junuubihlm wayatafakkaruuna fii kholqlssamaawaati wal-ardhi, robbanaa maa kholaqta haadzaa baathilaa, faqinaa ‘adzaabannaar.
  “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan ten tang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata); “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 190-191)
  Setelah itu beliau pulang ke rumah kemudian bersiwak, berwudhu, lalu berdiri dan shalat. Kemudian beliau keluar lalu melihat ke arah langit dan membaca ayat ini. Dan kemudian beliau keluar, bersiwak, berwudhu, lalu berdiri dan shalat. (HR. Muslim ).

  Sesuai dengan keterangan hadis ini, disunahkan bagi kita membaca ayat-ayat tersebut ketika bangun di waktu malam sambi! menghadap ke arah langit, karena demikian itu akan lebih memperbesar tadabbur. (More …)

   
 • blistyo 11:10 pm on August 20, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  Ramadhan & Lailatul Qadar: Rahasia Penamaan dan Keutamaan Lailatul Qadar 

  Saif Al Battar

  Arrahmah.com – Allah SWT menurunkan Al-Qur’an pada lailatul qadri (malam yang agung), yaitu lailah mubarakah (malam yang dibekahi). Itulah malam yang nilai ibadah pada saat itu lebih utama dari ibadah selama 1000 bulan, yaitu setara dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Itulah malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Karena besarnya kemuliaan dan keutamaan ibadah di dalamnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mencari dan meraih lailatul qadar. (More …)

   
 • blistyo 2:19 am on August 14, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , ,   

  Antara Shalat Taraweh, Tahajud dan Witir 

  Ditulis oleh Dewan Asatidz
  Apakah perbedaan sholat tarawih dengan sholat tahajud ? apakah jika sudah sholat tarawih tidak perlu sholat tahajud ?
  1. Shalat Tarawih
  Pendapat yang populer dalam jumlah rakaat shalat malam yang dilakukan Rasulullah adalah sebagai berikut :
  1. 11 rokaat terdiri dari 4 rokaat x 2 + 3 rokaat witir. Ini sesuai dengan hadist A’isyah yang diriwayatkan Bukhari.
  2. 11 rokaat terdiri dari 4 rokaat x 2 + 2 rokaat witir + 1 witir. Ini sesuai dengan hadist Ai’syah riwayat Muslim.
  3. 11 rokaat terdiri dari 2 rokaat x 4 & 2 rokaat witir + 1 witir. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim.
  4. Ada juga riwayat Ibnu Hibban yang mengatakan 8 rakaat + witir.
  5. Ada juga riwayat yang mengatakan 13 rakaat termasuk witir.
  Itu adalah diantara riwayat-riwayat yang sahih shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Khusus untuk bulan Ramadhan Rasulullah pernah shalat berjamaah bersama sahabat, kemudian hari berikutnya beliau tidak lagi melakukan hal yang sama, ketika ditanya alasannya, beliau menjawab karena khawatir diwajibkan. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, karena orang berbeda-beda, sebagian ada yang shalat dan ada yang tidak shalat, maka Umar ingin agar umat Islam nampak seragam, lalu disuruhlah agar umat Islam berjamaah di masjid dengan shalat berjamah dengan imam Ubay bin Ka’b. Itulah yang kemudian populer dengan sebutan shalat tarawih, artinya istirahat, karena mereka melakukan istirahat setiap selasai melakukan shalat 4 rakaat.
  Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan perbedaan riwayat mengenai jumlah rakaat yang dilakukan pada saat itu : ada yang mengatakan 13 rakaat, ada yang mengatakan 21 rakaat, ada yang mengatakan 23 rakaat. Khusus rakaat shalat tarawih, ada juga yang mengatakan 36 rakaat plus 3 witir, ini diriwayatkan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ada juga yang meriwayatkan 41 rakaat. Bahkan ada yang meriwayatkan 40 rakaat plus 7 rakaat witir. Riwayat dari imam Malik beliau melaksanakan 36 rakaat plus 3 rakaat witir.
  Kebanyakan masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’i melaksanakan shalat Tarawih 20 rakaat atau 11 rakaat, termasuk witir. Kedua cara ini sama-sama mempunyai landasan dalil yang kuat. Shalat tarawih bisa juga disebut shalat qiyamullail, yaitu shalat yang tujuannya menghidupkan malam bulan Ramadhan. Penamaan shalat tarawih tersebut belum muncul pada zaman Rasulullah s.a.w. (More …)
   
 • blistyo 2:08 am on August 14, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , ,   

  Ramadhan: Apakah Boleh Solat Witir 3 Rakaat Satu Salam? 

  Kebiasaan yang dilihat ataupun yang dilakukan oleh kia ialah melakukan solat Witir 3 rakaat dengan dua salam. iaitu 2 rakaat dan satu rakaat. Panel Feqh al-ahkam.net pernah ditanya tentang solat Witir 3 rakaat 1 salam. Bolehkah? Atau bagaimana?

  Ustaz al-Jawhar menjawab: Solat witir dikerjakan sebanyak 3 , 5 , 7 ,9 dan 11 rakaat. Bagi yang mengerjakan solat witir 3 rakaat , hendaklah ia tidak duduk (tahiyyat awal) kecuali pada rakaat yang akhir.Iaitu membaca tasyahhud akhir dan salam.Ini berdasarkan hadis Rasulullah saw , daripada Saidatina A’isyah ra : (Baginda saw) tidak duduk sama sekali semasa mengerjakannya melainkan pada rakaat yang terakhir. (HR Muslim no : 737)

  Berkata Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah : Tidak harus menjadikan solat witir seperti solat Maghrib.

  Apa yang dapat difahami daripada kata-kata Ibn Taimiyyah ini ialah solat witir itu mestilah berbeza dengan solat maghrib , walaupun sama dari segi bilangan rakaatnya.Maka pada solat witir itu tidak boleh dilakukan tahiyyah awal yang mana jika dilakukan akan menyebabkan persamaan pada kedua-dua solat tersebut (maghrib dan witir).

  Hujjah di atas juga dikuatkan dengan dalil hadis Rasulullah saw :
  Janganlah Kamu mengerjakan solat witir 3 rakaat seperti solat maghrib. (HR Al-Hakim.Ibn Hajar al-‘Asqalani mengatakan sanad hadis ini sahih mengikut Bukhari dan Muslim.Rujuk Fath al-Bari m jilid 4 ,ms :301)

  Sekiranya solat witir yang dilakukan secara jahr , maka bacaan yang perlu dijahrkan hanyalah pada 2 rakaat pertama sahaja , iaitu rakaat pertama dan kedua.Manakala pada rakaat ketiga dibaca secara perlahan (sirr)

  Walaubagaimana pun dibolehkan juga untuk membaca secara jahr pada ketiga-tiga rakaat solat witir tersebut sebagaimana yang di amalkan di Masjid Nabawi , Madinah Al-Munawwarah….WaAllahu A’lam

  Ruj:
  Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi , Asy-Syaikh Dr.Salih bin Fauzan
  Taysir al-‘Allam syarh ‘umdatu al-Ahkam , Asy-Syaikh Abdullah bin Abd Rahman Al-Bassam.

  Sumber: http://www.al-ahkam.net/forum09/viewtopic.php?f=95&t=36808

   
 • blistyo 1:13 am on August 14, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , , , , ,   

  SOAL JAWAB RAMADAN 2 AMALAN AMALAN DI BULAN… 

  AMALAN-AMALAN DI BULAN RAMADAN

  1. Apakah cara terbaik untuk saya menghayati bulan Ramadan dan menambah amalan di dalamnya?

  Firman Allah S.W.T dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud: “Bulan Ramadan diturunkan padanya Al Quran, sebagai petunjuk itu dan pembeda (di antara yang hak dan yang batil).”

  Sesuai dengan bulan Al-Quran ini, maka penghayatannya melibatkan tiga cara:

  1. Berusaha membanyakkan amal baik dengan tujuan mngukuhkan keimanan dan mendapat keredhaan Allah S.W.T.

  2. Mempertingkatkan ilmu, melalui pembacaan dan pengkajian Al-Quran, serta mempelajari sejarah Baginda Rasulullah S.A.W.

  3. Menghayati nilai murni yang ditunjukkan dalam Al-Qur’an, terutama dari sudut akhlak. Tingkah laku kita sebagai orang yang beriman harus mencerminkan akhlak mulia yang diajar dalam kitab tersebut.

  Penghayatan bulan Ramadan dan Al-Quran tidak terbatas dalam lingkungan solat dan puasa secara ritual sahaja. Malah, lebih dari itu, mesti menghayatinya dalam setiap aspek kehidupan seharian dan melahirkannya dalam tingkah laku, pertuturan dan gerak hati kita.

  2. Saya ingin menunaikan solat terawih. Bagaimana caranya?

  Solat terawih adalah sangat digalakkan pada malam-malam Ramadan. Ia adalah ibadat khusus di dalam bulan Ramadan, dan tidak dilakukan pada bulan-bulan lain.

  Masanya adalah setelah seseorang itu mengerjakan solat fardu Isyak. Afdal (utama) dikerjakan berjemaah di masjid. Namun, boleh dikerjakan bersendirian juga.

  Solat terawih boleh dilaksanakan sebanyak 8 rakaar, 20 rakaat atau 36 rakaat, setiap 2 rakaat dengan satu salam. Cara menunaikannya adalah sama seperti solat sunat biasa (seperti sunat qabliyah (sebelum) atau ba’diyah (selepas) bagi solat fardhu lima waktu).

  Menurut hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah R.A maksudnya:

  “Adalah Rasulullah S.A.W sangat sukacita menganjurkannya supaya beramal di malam-malam bulan Ramadan, hanya Baginda itu tidak menganjurkannya dengan keras. Baginda S.A.W bersabda: “Sesiapa yang menunaikan ibadat solat pada malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan semata-mata kerana Allah S.W.T, nescaya diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang lalu.”

  3. Bagaimana saya boleh mengerjakan solat witir?

  Witir bermakna angka yang ganjil. Solat witir boleh dikerjakan pada tiap-tiap malam dan yang lebih afdal adalah pada bulan Ramadan, samada bersendirian atau berjemaah. Solat ini dikerjakan sekurang-kurangnya 1 rakaat dan boleh dikerjakan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat dan sebanyak 11 rakaat.

  Imam Abu Daud dan An-Nasa’I telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Ayyub yang maksudnya: “Rasulullah S.A.W pernah bersabda “Solat witir itu adalah benar. Siapa yang suka mengerjakannya lima rakaat, kerjakanlah. Siapa yang suka mengerjakannya tiga rakaat kerjakanlah, dan siapa yang suka mengerjakannya satu rakaat sahaja pun, kerjakanlah.”

  Niat witir dua rakaat di dalam jemaah adalah seperti: “Sahaja aku solat witir dua rakaat menjadi makmum kerana Allah ta’ala.” Niat witir satu rakaat pula di dalam jemaah adalah seperti: “Sahaja aku solat witir satu rakaat menjadi makmum kerana Allah ta’ala.”

  4. Saya ingin mengerjakan solat witir berjemaah di masjid.

  Namun, saya berniat ingin bangun waktu malam. Bolehkah saya mengerjakan solat witir sekali lagi, sedangkan tidak ada dua witir pada satu malam, seperti hadith Rasulullah S.A.W?

  Solat witir boleh dilaksanakan dari 1 sehingga 11 rakaat. Ia dilaksanakan selepas solat terawih di kebanyakan masjid untuk menutup tirai solat di waktu malam di dalam bulan Ramadan. Oleh yang demikian, sekiranya seseorang itu telah menunaikan solat witir sebanyak 3 rakaat selepas terawih dan kemudian bangun di waktu malam menunaikan solat tahajjud, ia boleh menunaikan solat witir sebagai penambahan bagi 3 rakaat yang dilaksanakan selepas terawih.

  Caranya adalah dengan hanya bersolat 2, 4, 6, atau 8 rakaat dengan niat “Sahaja aku dirikan 2 rakaat dari solat sunat witir kerana Allah ta’ala.” Dengan demikian, ia tidak dikira mendirikan 2 witir pada satu malam kerana

  Baginda Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: “Tidak ada dua witir pada satu

  malam.”

  5. Saya terdengar seorang Ustaz menyebut kelebihan solat malam yang dinamakan solat tahajjud. Apakah solat itu, dan bagaimana boleh saya melaksanakannya?

  Solat tahajjud dianjurkan selepas tidur di waktu malam dan sebelum tiba waktu subuh. Ia boleh dilaksanakan sebanyak mungkin, dengan setiap dua rakaat satu salam.

  Firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 19 yang bermaksud: “Pada sebahagian

  malam, bersolat tahajjudlah kamu sebagai satu ibadat tambahan.”

  Niat bagi solat ini adalah seperti: “Sahaja aku solat sunat tahajjud dua rakaat kerana

  Allah ta’ala.”

  6. Apakah itu iktikaf?

  Iktikaf artinya berhenti seketika atau lebih di dalam masjid dengan niat beribadat atau menghampirkan diri kepada Allah.

  Hukumnya sunat dan istimewa pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan.

  Sayidatina Aisyah R.A meriwayatkan yang maksudnya: “Adalah Rasulullah S.A.W melakukan iktikaf sesudah tanggal 20 Ramadan. Hal ini menjadi amalan Baginda hingga Baginda wafat.”

  Niat iktikaf adalah seperti: “Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana

  Allah ta’ala.”

  7. Saya sering mendengar tentang istimewanya malam Lailatul qadar. Adakah perlu saya beribadat pada malam tersebut? Kalau ia, bagaimana?

  Firman Allah dalam Surah Al-Qadr ayat 1-3 yang bermaksud: “Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan…”

  Para Ulama berselisih pendapat tentang masanya Lailatul Qadar. Di antara pendapat tentang masanya Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang ganjil selepas tanggal 20 Ramadan iaitu: 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan.

  Pada malam-malam itu, sangat elok kalau kita memperbanyakkan ibadat seperti solat, membaca Al-Quran, berselawat, berzikir dan memohon doa minta diampunkan dosa.

  Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tarmidzi telah melaporkan sebuah hadis yang diterimanya dari Sayidatina Aisyah R.A bahwa Rasulullah S.A.W telah mengajarkan kepadanya doa yang diucapkan pada malam Lailatul Qadar iaitu yang bermaksud: “Wahai Tuhanku, bahawasanya Engkau Tuhan yang maha Pemaaf, Engkau menggemari kemaafan, maka maafkanlah daku.”

   
 • blistyo 11:09 am on July 15, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  Syaaban dan kelebihannya 

  Assalamualaikum ,

  Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda :”Keutamaan bulan Syaaban di atas semua bulan itu, seperti keutamaan aku di atas semua Nabi dan keutamaan bulan Ramadhan itu di atas semua bulan ibarat keutamaan Allah SWT di atas semua hamba-Nya.”  Bulan Syaaban adalah bulan Rasulullah dan bagi kita umatnya berbagai ganjaran yang disediakan untuk setiap amalan bagi persediaan menghadap bulan Ramadhan.

  Salah satu amalan yang paling mudah yang perlu kita amalkan sepanjang bulan Syaaban adalah berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik : “Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan laut dari sinar di bawah Arasy, lalu menciptakan satu Malaikat yang mempunyai dua sayap, satu sayapnya di timur dan sayapnya yang lain di barat, sedang kepalanya di bawah Arasy dan kedua kakinya di bawah lapis bumi ke tujuh. Apabila seseorang hambanya membaca selawat untukku di bulan Syaaban maka Allah SWT menyuruh Malaikat itu, supaya menyelam di air “Hidup”. Malaikat itupun menyelam, kemudian keluar dari dalam air serta mengibas-ngibaskan kedua sayapnya, sehingga bertitisanlah air dari bulu-bulu yang sangat banyak sekali. Maka Allah SWT menciptakan dari tiap-tiap titis air itu, satu Malaikat yang memohonkan ampunan bagi orang yang membaca selawat, sampai hari Kiamat.”

  Kedua hadith di atas petikan dari buku Duratun Nasihin Mutiara Mubaligh.

  Begitulah hebatnya ganjaran apabila kita perbanyakkan membaca selawat di bulan Syaaban. Sebenarnya banyak lagi kelebihan bulan Syaaban tetapi cukuplah aku kongsikan satu yang penting amalkan dengan Istiqamah. Jangan lupa Nisfu Syaaban pada 15 Syaaban.

  Ceramah Ustaz Jamaluddin Wahab boleh menambah ILMU kita …

   
 • blistyo 5:02 am on May 31, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  Do’a di sepertiga malam terakhir Saif Al Battar. 

  Di antara doa yang mustajab (mudah diijabahi atau dikabulkan) adalah doa di sepertiga malam terakhir. Namun kita sering melalaikan hal ini karena waktu malam kita biasa diisi dengan tidur lelap. Cobalah kita bertekad kuat untuk mendapatkan waktu tersebut. Malamnya kita isi dengan shalat tahajjud dan memperbanyak do’a pada Allah atas setiap hajat kita. (More …)

   
 • blistyo 4:36 am on March 12, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , , , ,   

  tata cara tahajjud ala Rasullullah SAW 

  Tentu sudah banyak trit membahas keistimewaan & manfaat shalat tahajjud. Mulai dari memberikan ketenangan batin, hingga penyembuhan terhadap penyakit2 lahiriah seburuk kanker. Besarnya fadillah shalat tahajjud tsb tentu membuat tidak sedikit diantara kita terketuk melaksanakannya. Namun, sayangnya tidak sedikit pula diantara kita yg terlupa, atau bahkan belum mengetahui sama sekali bagaimana tata cara shalat tahajjud sesuai sunnah Rasullullah SAW (shalawat dan salam selalu utk Beliau).

  catatan:
  Sudah barang tentu shalat Rasulullah tidak dapat persis disamai dari segi kualitas, misalnya saja, beliau berdiri membaca ayat hampir 50 ayat dalam satu raka’at, belum termasuk rukuk dan sujud Beliau yang lamanya sama dengan 50 ayat tsb. Sehingga wajarlah –sesuai kesaksian Aisyah ra.– bahwa Rasulullah SAW shalat hingga kaki Beliau bengkak….  

  1. Tidur terlebih dahulu

  mengapa sebaiknya tidur dulu ?Supaya ketika tahajjud kita tidak terlalu ngantuk, kecuali agan2 yg biasa begadang , maka kita dianjurkan tidur terlebih dahulu. Di zaman yang serba canggih ini tentu sangat mudah bagi kita untuk dapat bangun tepat waktu. Kita gampang saja nyetel alarm henpon pada jam sepertiga malam terakhir agar kita mendapati waktu tahajjud yang diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu:

  Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya: “Shalat yang paling disukai oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala adalah shalatnya Nabi Dawud ‘alaihissalam. Dan puasa yang paling disukai oleh ALLAH subhanahu wa ta’ala adalah puasanya Nabi Dawud. Beliau biasa tidur seperdua malam dan shalat pada sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya. Dan beliau berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari.” (HR Bukhari)

  2. Bangun pada sepertiga malam terakhir
  Jika 1 (satu) malam dihitung sejak masuk waktu Isya dan berakhir pada masuk waktu Subuh, yang berarti 1 malam = 9 jam, maka ini berarti sepertiga terakhir malam berada pada jam 01:30AM hingga 04:30AM. Wallahu ‘alam…Setelah bangun, segera bersiwak/menggosok gigikemudian berwudhu….anjuran untuk menggosok gigi tsb berasal dari hadits mutafaq‘alaihi: Dari Hudzaifah ia berkata bahwa apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bangun untuk melaksanakan shalat Tahajjud, beliau menggosok giginya dengan siwak.” [HR Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad Darami]

  JUMLAH RAKA’AT

  Tahajjud hendaknya diiringi dengan Witir. Karena itu kitapun berpendapat bahwa Witir ini harus menyertai Tahajjud, yaitu dengan jumlah raka’at maksimal 11 (sebelas) yang terdiri dari;

  Shalat Tahajjud sebanyak 10 (sepuluh) raka’at dengan setiap dua raka’at maka satu salam. Berarti ada lima kali salam.

  Shalat Witir sebanyak 1 raka’at dengan satu salam.

  Dari Qasim bin Muhammad, katanya dia pernah mendengar Aisyah berkata: “Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat malam 10 raka’at. Kemudian beliau Witir 1 raka’at. Sesudah itu shalat sunat Fajar 2 raka’at. Jadi jumlahnya 13 raka’at.” [HR Muslim]
  Dari Jabir katanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya orang. Tanyanya: “Shalat (malam) bagaimanakah yang lebih baik?” Rasulullah menjawab: “Yang lama berdirinya.” [HR Muslim]

  …masih banyak lagi hadis shahih lainnya dari Bukhari dan Muslim yang menyebut tentang anjuran mengerjakan Tahajjud bersamaan dengan Witir yang jumlahnya adalah 11 (sebelas) raka’at. (10 Tahajjud + 1 Witir).

  Kemudian jika ada yang bertanya, bolehkah melebihi dari 11 raka’at??? Maka kita katakan Rasulullah sudah mencontohkan cukup 11, meskipun sebenarnya kita mampu lebih dari itu. Namun yang utama dari pahala shalat adalah kekhusyuan, bukan jumlah bilangan raka’at.

  PELAKSANAAN SHOLAT TAHAJJUD

  Berniat
  Membaca doa iftitah sesudah takbiratul ihram
  Membaca Al Fatihah
  Seusai membaca Al Fatihah, ayat-ayat yang dibaca adalah:

  • Tahajjud ke-1 > Al-Baqarah: 284-286 dan Al-Ikhlas
  • Tahajjud ke-2 > Ali Imran dan Al-Ikhlas
  • Tahajjud ke-3 > Al Kahfi: 102-110 dan Al-Ikhlas
  • Tahajjud ke-4 > Ayat Qursy dan Al-Ikhlas
  • Tahajjud ke-5 > Al-Lail dan Al-Ikhlas
  • Saat witir, setelah Al Fatihah, surah yg dibaca adalah surah Al-A’laa

  Ayat-ayat tsb tentu saja ada keutamaannya tersendiri sebagaimana ada dalam sabda Rasul, namun jika belum hafal ayat-ayat/surah-surah tsb, maka sebaiknya kita membaca ayat-ayat yang pendek yaitu Ayat Qursy dan Qulhu (Al-Ikhlas) pada semua rakaat Tahajjud (pendapat lain yaitu Al-Kafirun dan Al Ikhlas). Dan gabungan dua surah Muawidzat pada shalat Witir yaitu An-Naas dan Al-Falaq.

  SETELAH SHALAT TAHAJJUD

  Setelah selesai mengerjakan Tahajjud, kita boleh berzikir istigfar dan lainnya sebagaimana pada zikir shalat.

  Atau kita dapat langsung berdoa dengan bacaan sesuai yg diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari berikut ini:

  artinya:

  Ya Allah, bagiMU segala puji. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. BagiMU segala puji. Engkau raja penguasa langit dan bumi. BagiMU segala puji Pemencar cahaya langit dan bumi. BagiMU segala puji, engkaulah yang hak, dan janjiMU adalah hak dan perjumpaanMU adalah hak, dan firmanMU adalah hak, dan sorga adalah hak, dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi adalah hak, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam adalah hak, dan hari kiamat adalah hak.
  Ya Allah kepadaMU kami bertawakkal, kepadaMU kami kembali, dan kepadaMU kami rindu dan kepadaMU kami berhukum. Ampunilah kami atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan dan dosa yang terdahulu, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan.
  Engkaulah Tuhan yang Awwal (Permulaan) dan Akhir. Tiada Tuhan selain Allah Tuhan Alam semesta. Tiada daya dan kuasa melainkan kepunyaan Allah.

  Dan untuk shalat Witir, setelahnya kita boleh berdoa atau berzikir atau kembali tidur. Para ulama Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batasan berdoa, baik itu dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa ibu, karena ALLAH tentu lebih mengetahuinya walaupun hanya dalam hati.

  ======
   
  • Reza erpani 3:10 pm on January 31, 2014 Permalink | Reply

   Itu maksudnya shalat tahajjud dulu baru witir,,atau shalat tahajjud dan witir digabungi.??
   Mohon penjelasannya..

  • Reza erpani 3:19 pm on January 31, 2014 Permalink | Reply

   Apakah pas shalat tahajjud selesai membaca doa dlu baru shalat witir,,atau shalat tahajjud digabung shalat witir baru membaca do’a..

  • rivan 2:48 pm on February 12, 2014 Permalink | Reply

   jazakumullahu khairan ya akhi, terimakasih artikelnya sangat bermanfaat buat ana

 • blistyo 4:10 am on February 28, 2011 Permalink | Reply
  Tags: , ,   

  Shalat Tahajjud dan Shalat Hajat 

  Shalat tahajjud adalah shalat sunat pada waktu malam, sebaiknya dilakukan sesudah tidur dan disunahkan diakhiri dengan shalat witir.

  Dasar shalat tahajjud ini, disebutkan dalam Alquran yang artinya: ”Dan pada sebagian malam hari shalat tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji”. (QS Al-Isra’17:79).

  Sebagaimana telah dijelaskan di muka shalat tahajjud sebaiknya dikerjakan setelah larut malam/sepertiga malam dan dilaksanakan sesudah tidur. Dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan sebagai berikut: ”Dari Abu Hurairah, tatkala Nabi ditanya oleh seseorang, apakah shalat yang lebih utama setelah shalat fardu yang lima? Jawab beliau, shalat pada waktu tengah malam.” (HR Muslim dan lainnya).

  Adapun kaifiat melakukan shalat tahajjud seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW ada beberapa cara (terserah Anda memilih cara yang mana), sebagai berikut:

  1. Nabi SAW membuka shalat sunat malam dengan shalat iftitah (pembukaan) dua rakaat. Kemudian beliau mengerjakan sepuluh rakaat shalat tahajjud dengan lima salam dan sesudah itu beliau mengerjakan shalat witir satu rakaat.

  2. Nabi SAW mengerjakan shalat sunat malam tiga belas rakaat, yaitu dua rakaat shalat iftitahdan delapan rakaat shalat tahajjud, dan tiga rakaat shalat witir.

  3. Nabi SAW mengerjakan shalat iftitah dua rakaat. Kemudian mengerjakan shalat tahajjudenam rakaat dengan tiga salam dan sesudah itu beliau mengerjakan shalat witir lima rakaat.

  4. Nabi SAW mengerjakan shalat tahajjud delapan rakaat dengan empat salam dan sesudah itu beliau mengerjakan shalat witir satu rakaat.

  5. Mengerjakan shalat tahajjud enam rakaat dengan tiga salam. Kemudian mengerjakan shalat witir satu rakaat.

  6. Mengerjakan shalat tahajjud dua rakaat. Kemudian mengerjakan shalat witir satu rakaat.

  Cara-cara tersebut kemungkinan Nabi menyesuaikan dengan waktu yang tersedia, seperti nomor 6, mungkin waktunya sudah mepet waktu shubuh, sehingga perlu dipersingkat.

  Tentang pelaksanaan shalat hajat tidak ada ketentuan dilaksanakan di malam hari. Sedang jumlah rakaatnya hanya dua rakaat seperti Hadist Nabi SAW yang menyatakan sebagai berikut: ”Barangsiapa mempunyai hajat kepada Allah atau kepada seseorang dari makhluk-Nya, hendaklah berwudlu dan mengerjakan shalat dua rakaat.” (HR Ibnu Majjah).

  Pada rakaat pertama setelah Alfatihah, membaca surat Alikhlas, sedang pada rakaat kedua setelah Alfatihah dibaca surat Alkarifun.

  Menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuthi dalam kitab ”Ar-Rahmah fit-thib wal hikmah” bahwa surat yang dibaca pada rakaat pertama maupun rakaat kedua adalah surat Alfatihah dan surat Alikhlas, dibaca sebelas kali pada tiap rakaat.

  Adapun doa yang dibaca setelah shalat Hajat adalah sebagai berikut:

  1. ”La ilaha illallahul Halimul Karim, Subhanallahi Rabbil ‘arsyil ‘azhim. Alhamdulillah inni as-aluka mujibati rahmatik, wa ‘azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin, as-aluka alla-tada’li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridhan illa qadhaitaha li”. Artinya: ”Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah Tuhan arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, aku mohon kepada-Mua ketetapan Rahmat-Mu dan kehendak kuat ampunan-Mu, serta memperoleh semua kebaikan dan selamat dari semua dosa. Aku mohon kepada-Mu, agar Engkau tidak meninggalkanku dalam keadaan berdosa kecuali Engkau mengampuninya dan tidak ada kesusahan kecuali Engkau melapangkannya dan tidak ada hajat yang Engkau Ridoi melainkan Engkau mengabulkannya”.

  Kemudian minta kepada Allah SWT, apa yang menjadi hajat Anda, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

  2. ”Allahumma ya man idza tadhayaqatil umura Raja’tu ilaihi, wa idza katsuratil hawa-iju rafa’tu ilaihi, wa idza qhuli qatil abwabu fataha babahu li tahtadiyal ‘uqulu ilaihi tawassaltu ilaika Ya rabbi bil qur’anil ‘azhim wa ma fihi min asmaikal ‘azhimah wabi Muhammadin shallallahu ‘alaihi wassalama, nabiyyika nabiyyin rahmah, ya Muhammad tawassaltu bika ila rabbika”. Artinya: ”Ya Allah, Ya Tuhan, tatkala segala urusan menjadi sempit aku kembali kepada-Nya, tatkala banyak hajat (kebutuhan) aku mengadu kepada-Nya dan tatkala pintu-pintu ditutup, Dialah yanggn membukanya, agar akal pikiran mendapat petunjuk kepada-Nya. Aku bertawassul kepada-Mu Ya Tuhanku dengan Alquran dan nama-nama-Mu Yang Agung yang tertera di dalamnya, serta dengan Nabi Muhammad SAW, nabi-Mu, nabi pembawa Rahmat, Ya Muhammad aku bertawassul kepada-Mu kepada Tuhanmu”.

  Kemudian Anda memohon apa saja menjadi hajat Anda.(35)

   
 • blistyo 3:21 pm on August 30, 2010 Permalink | Reply
  Tags: ,   

  Amalan di Bulan Ramadhan (Ibadah malam Lailatul Qadr) 

  sholat Tahajud

  Lailatul Qadr (atau lebih dikenal dengan malam Lailatul Qadar) mempunyai keutamaan yang sangat besar, karena malam ini menyaksikan turunnya Al-Qur`anul Karim, yang membimbing orang-orang yang berpegang dengannya ke jalan kemuliaan dan mengangkatnya ke derajat yang mulia dan abadi. Ummat Islam yang mengikuti Sunnah Rasulnya berlomba-lomba untuk beribadah di malam harinya dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala.

  Inilah wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi yang shahih menjelaskan tentang malam tersebut.

  1. Keutamaan Lailatul Qadr
  Cukuplah untuk mengetahui tingginya kedudukan Lailatul Qadr dengan mengetahui bahwasanya malam itu lebih baik dari seribu bulan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman (yang artinya):

  “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur`an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (Al-Qadr:1-5)

  (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.